הטבעת שם


הטבעת המילים: "עו"ד" - <שם פרטי> - <שם משפחה> על הדש הפנימי של הגלימה


30 
נא לציין שם פרטי ושם משפחה להטבעה: